Menu
Menu
Winkelwagen

Garantie

Elk artikel van Best-Fix BV voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid.
Wij hanteren hiervoor de garantietermijn van de desbetreffende fabrikant met in achtnemeing van de wettelijke garantietermijn binnen Nederland. Mocht het artikel binnen de garantietermijn, bij normaal gebruik onverhoopt gebreken vertonen, dan wordt deze vervangen, (gedeeltelijk) gecrediteerd of kosteloos hersteld.
Dit ter beoordeling van Best-Fix BV en de fabrikant. De garantie omvat alleen fabrieks- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

Garantievoorwaarden:

Indien een klacht gegrond is, beslist Best-Fix BV of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd wordt of (gedeeltelijk) wordt vervangen of (gedeeltelijk) wordt gecrediteerd
Een apparaat dat voor garantie beoordeling teruggestuurd wordt, moet schoon zijn en er dient wat van het gebruikte bevestigingsmateriaal te worden meegestuurd.
Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie bij:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • verkeerde bevestigingsmaterialen, anders dan door Best-Fix BV geleverd speciaal bij het betreffende apparaat;
  • normale gebruiksslijtage;
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Wanneer u een klacht over een artikel heeft, vernemen wij dat graag van u via e-mail. Indien mogelijk willen we u vragen een foto van de klacht mee te sturen.
U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord van ons met daarin instructies over hoe te handelen.

Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten voor rekening van de klant.

Garantie buiten Nederland
Producten die voor garantie in aanmerking komen, maar in het buitenland in gebruik zijn, kunnen in overleg geretourneerd worden.
Zowel de kosten voor toezending naar Best-Fix BV als de retour zending naar de klant zijn echter voor rekening van de eigenaar van het artikel.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de algemene voorwaarden.